จ้างซ่อมเบรก รถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8272 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเบรก รถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8272 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง