ซื้อจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บท 5233 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บท 5233 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง