จ้างโครงการจ้างเหมาบริกาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการจ้างเหมาบริกาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง