คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย 2 ธ.ค. 2563

แต่งตั้งข้าราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย 2 ธ.ค. 2563