ประกาศ แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภ.ด.ส.๑) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

ประกาศ แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภ.ด.ส.๑) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย