ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่อ้อย และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่อ้อย และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง