จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน อต 81-2471 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน อต 81-2471 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง