แจ้งงดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ อบต.ไร่อ้อย วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ขอแจ้งงดกิจกรรมการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ อบต.ไร่อ้อย วันที่ 8 กรกฎาคม 2564