ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการตำบลไร่อ้อย ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการตำบลไร่อ้อย ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง