ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง