ซื้อต้นไไผ่ซางหม่น จำนวน 1,000 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อต้นไไผ่ซางหม่น จำนวน 1,000 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง