ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่อ้อย และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่อ้อย และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง