จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สายทางบ้านหน้าพระธาตุ-บ้านท่าดินแดง (ชาวงผ่านศูนย์เยาวชน) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สายทางบ้านหน้าพระธาตุ-บ้านท่าดินแดง (ชาวงผ่านศูนย์เยาวชน) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง