ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง