องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ร่วมกับ รพสต.ประจำตำบลไร่อ้อยทั้ง 2 แห่ง ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อโควิด-19 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย วันที่ 25 ส.ค. 2564