ซื้อกิจกรรมกำจัดเหาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกิจกรรมกำจัดเหาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง