จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยางฉาบผิวสเลอลี่ สายทางซอยต้นสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยางฉาบผิวสเลอลี่ สายทางซอยต้นสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง