จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยางฉาาบผิวสเลอลี่ สายทางบ้านวังตอ-บึงช่อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยางฉาาบผิวสเลอลี่ สายทางบ้านวังตอ-บึงช่อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง