จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางซอยยายบัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางซอยยายบัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง