วันที่ 22 ก.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ร่วมกับ รพสต.ประจำตำบลไร่อ้อยทั้ง 2 แห่ง ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ป้องกันเชื้อโควิด-19 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย