จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าและส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สายทางบ้านไร่อ้อยและคลองละมุง ช่วงสามแยกคลองแพรก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าและส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สายทางบ้านไร่อ้อยและคลองละมุง ช่วงสามแยกคลองแพรก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง