จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าและส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สายทางบ้านหน้าพระธาตุ-ท่าดินแดง ช่วงทางแยกเข้าสถานีรถไฟไร่อ้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าและส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สายทางบ้านหน้าพระธาตุ-ท่าดินแดง ช่วงทางแยกเข้าสถานีรถไฟไร่อ้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง