วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย