วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบต.ไร่อ้อย และ นายก อบต.ไร่อ้อย