ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565