วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่เขตหมู่9 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย (ชั้น3)