จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง