ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง