วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายอำเภอพิชัย เรื่อง การพัฒนาบึงช่อ