วันอังคารที่23 และวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย จัดอบรม กปน. ทั้ง 13 หน่วยของ ตำบลไร่อ้อย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย